Yatay Sondaj Nedir ?

Teknolojinin, insan yaşamının hemen her alanında kullanılmaya başlamasıyla değişen ve yükselen yaşam standardı, modernleşen büyük kentlerde daha ileri mühendislik faaliyetlerinin gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.
Yatay Sondaj teknolojisi, klasik sistemlere oranla çok daha düşük maliyetli ve daha çabuk bir sürede gerçekleştirilmesi için ileri teknolojik faaliyetlerini sunmaktadır. Yönlendirmeli Yatay Sondaj teknolojisi; yeni bağlantı hatlarının oluşturulmasının yanı sıra eski hatların da iyileştirilmesini sağlamaktadır. ‘’ Kazısız Yer Altı Yatay Geçiş Teknolojileri ‘’, bu anlamda yaşamın seyrini etkilemeden, mevcut yapıyı bozmadan altyapı çalışmalarında yüksek hız ve performans sağlamaktadır. Yatay Sondaj Teknolojisi, klasik açık kazı yöntemi ile karşılaştırıldığında, gündelik hayatı aksatmadan çalışma faaliyetlerini gerçekleştirme de büyük kolaylık getirmektedir.

Yatay Sondaj Yöntemi kazı yapılmadan yeraltına boru döşeme metodudur. Özellikle yerleşim alanları ve ulaşım hatlarındaki günlük akışın devamlılığının önemli olduğu mahallerde, açma kapama yöntemi ile yapılması mümkün olmayan her türlü iletim hattı inşaatında sorunsuz ve ekonomik çözüm sağlayan yatay sondaj tekniğinin farklı uygulama şekilleri bulunmaktadır.

Giderek modernleşen kentler, daha ileri mühendislik uygulamaları gerektiriyor.
Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi, mevcut yapıyı bozmadan, kazı yapmayı sağlıyor.

Bir yakadan ötekine geçişlerde…
Bir noktadan diğerine kabloları, boruları iletmede…
7 km’yi aşan uzaklıklara ve 1.5 m çapına kadar yeraltı koridorları açmada…
Dilerseniz deniz tabanının da metrelerce altına inerek…
Yeryüzündeki hayatı aksatmadan…
Yılları haftalara indiren zaman tasarrufu sağlayarak…
Maliyetlerden dramatik düşüşler yaratarak…
yatay sondaj yapmak mümkündür.

yönlendirilebilir yatay sondaj

yönlendirilebilir yatay sondaj makinesi ile yapılan bir çalışma.

Yatay Sondajın Tarihi :

Yatay sondaj metodu ilk olarak 1983 yılından itibaren Amerika’da uygulanan yeni bir sistemdir. 90’lı yıllarla beraber tüm Avrupa da kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise Karayolu, Demiryolu ve buna benzer açık kazının yapılması mümkün olmayan noktalarda Boring ya da boru itme denilen yöntem kullanılmaktaydı. 2000 yılından itibaren ise, yeni bir teknik olan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj metodu kullanılmaya başlandı.
Yönlendirilebilir Yatay Sondaj metodu, açık kazı yapmadan HDPE ( Yüksek Yoğunluklu Polietilen) ve Çelik boruların toprak altına döşenmesidir. Her aşamada üstten takip edilebilme özelliği sayesinde yer altında bulunan mevcut yapılara ve şebekelere zarar verilmeden istenilen noktadan girip yine istenilen noktadan çıkmaktadır. Şuan için dünyadaki önemli ve en gelişmiş Kazısız Geçiş Sistemi olan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemi ülke ekonomilerine kazançlar sağlarken; projelerde açık kazı yapılmadığından dolayı maliyet oranları, trafikte yaşanan karmaşıklıklar ve insanların günlük yaşantılarını etkilemediğinden dolayı alternatif bir çözümdür.

 

Kılavuz Deliğinin Açılması

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Sistemini diğer yatay delgi metodlarından ayıran en büyük özellik toprak altına döşenen boruya yön verilebilmesidir. Geçiş yapılacak güzergahın bir tarafına YYS makinesi kurulur, diğer tarafa ise çekilecek Çelik veya HDP borular serilir. Yüzeye kurulan Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Makinesinden boru tarafına doğru belirlenen güzergahta sonda yardımı ile, kılavuz bir delik açılır. Yönlendirebilir kafanın içerisine takılan bu sonda sayesinde derinlik, istikamet, yön, açı, gibi birçok veri alınabilir. Kılavuz deliğin açılması aşamasında yumuşak veya sert zeminler için tasarlanmış delici uçlar kullanılır. Makineden gönderilen tijlerin esnekliği sayesinde istenilen derinliğe inilerek belirlenen istikamette yönlendirme işlemi tamamlanır.

Açılan Deliğin Genişletilmesin

Açılan kılavuz deliğin, zemin altına döşenecek borunun çapına uygun hale getirilmesi için genişletme kafaları ile büyütme işlemine başlanır. Kazılan toprağın geri atılması ve açılan deliğin çökmemesi için çevre dostu kimyasallar kullanılarak deliğin stabilize edilmesi sağlanır.

Boru Çekme

Gerekli büyütme işlemi tamamlandıktan sonra çekilecek boru, genişletme kafasının arkasına bağlanır ve  makineye doğru çekilir. Diğer yatay delgi metodlarında boru itme sistemi kullanılırken, YYS Sisteminde ise boru çekme sistemi kullanılır. Zemin altına döşenen borunun boru çekme işlemi sırasında dönmemesi için boru ile genişletme kafası arasına özel bir aparat takılır. Borunun rahat çekilmesi ve kalan boşluğu kapatmak için açılan deliğe çevre dostu kimyasallar enjekte edilir.

yatay sondaj teknolojisi ile boru çekimi